Čeněk Musil: Regulační plán města Jičína z roku 1935

Čeněk Musil: Regulační plán města Jičína z roku 1935
ISBN: 978-80-7286-158-3
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena270,00 Kč
ks
Eva Chodějovská, Milan Kudyn (eds.)

Čeněk Musil: Regulační plán města Jičína z roku 1935

Tato publikace může být chápána jako případová studie přibližující urbanistický a architektonický vývoj českého maloměsta od přelomu 19. a 20. století do konce meziválečného Československa. Stejně jako v Jičíně i v dalších městech reagovali představitelé samosprávy na rychlý stavební rozvoj po vzniku samostatné Československé republiky zadáním generálního upravovacího plánu některému z uznávaných odborníků (v případě Jičína – ale také Poličky či Plzně – jím byl Vladimír Zákrejs) a poté pověřili vypracováním konkrétního regulačního plánu místního odborníka. Tato kniha přibližuje nejen okolnosti vzniku regulačního plánu architekta Čeňka Musila (1935/8), ale zmiňuje celou historii snah usměrňovat stavební rozvoj v Jičíně již od dob Albrechta z Valdštejna. Vedle úvodní studie shrnující tvorbu Č. Musila, jehož architektonický a urbanistický rukopis je na tváři Jičína čitelný dodnes, přináší kniha edici původního autorova komentáře k plánu a řadu dosud neznámých architektových kreseb. Odbornou obrazovou edicí Zákrejsova a především Musilova plánu navazuje na Historický atlas měst ČR – sv. 18: Jičín.