ČeštinaEnglish
Měna:
Nákupní koš: je prázdný

DĚJINY UMĚNÍ

Úvod » DĚJINY UMĚNÍ
21 … 40 z 159 produktů Strana 2 / 8
Řazeno dle: Seřadit vzestupně (A - Z)Seřadit sestupně (Z - A)
Alchemy and Rudolf II [Detail produktu]
Předkládaná publikace se zabývá jak aktivitami, jež byly přímo podporovány císařem Rudolfem II., tak i těmi, které se rozvíjely v širším společenském okruhu spojeném s císařským dvorem.
Artefactum, Praha 2016, 215 x 270 mm, 869 str., anglicky, ISBN 978–80–86890–85–2
Dostupnost: skladem Cena s DPH
1 500,00 Kč
Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918-1938) [Detail produktu]
Publikace obsahuje statě věnující se jednotlivým tendencím v  meziválečném umění, kvalitní obrazový doprovod a přílohy se seznamem vystavených exponátů a přehledem nákupů zastoupených děl do sbírek ZČG.
Západočeská galerie v Plzni a Barrister & Principal, Plzeň 2016, 144 str., 230 x 270 mm, ISBN 978-80-88027-14-0
Dostupnost: skladem Cena s DPH
599,00 Kč
Kostel sv. Alberta v Třinci [Detail produktu]
Další svazek edice Monumenta Bohemiae et Moraviae věnovaný kostelu sv. Alberta v Třinci.
Nakladatelství Artefactum 2016, rozměr 105 x 150 mm, 52 s., bar., česky, ISBN 978-80-86890-87-6
Dostupnost: skladem Cena s DPH
60,00 Kč
Slapy & Santini - Barokní kostel sv Petra a Pavla [Detail produktu]
U příležitosti 300. výročí kostela sv. Petra a Pavla ve středočeských Slapech vychází unikátní obrazová publikace mapující historii jedinečné stavby, jejíž vzhled zásadně formoval přední barokní architekt evropského významu -Jan Blažej Santini-Aichel.
Obec Slapy, 2016, 144 str., 255 x 305 mm, ISBN 978-80-905580-1-4
Dostupnost: skladem Cena s DPH
495,00 Kč
Baroko na Havlíčkobrodsku [Detail produktu]
Katalogu výstavy v havlíčkobrodské galerii výtvarného umění a která měla veřejnost seznámit s kulturním a společenským fenoménem baroka.
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, 2014, 225 x 230 mm, 248 str., ISBN 978-80-904726-7-9
Dostupnost: skladem Cena s DPH
400,00 Kč
Historická fotografie 2013 [Detail produktu]
Přináší informace o zajímavých fotografických souborech uložených v paměťových institucích, především archivech, muzeích a galeriích, ale i o těch, které jsou v soukromém držení.
Národní archiv ČR, Praha 2013, rozměr 210 x 297 mm, 100 s., čb., česky, ISBN 978-80-7469-027-3
Dostupnost: skladem Cena s DPH
270,00 Kč
Historická fotografie 2014 [Detail produktu]
Na příkladech Archivu Národní galerie v Praze je představena fotografie jako pomůcka malířů 19. století, v jiné studii je pak sledován význam fotografie v souvislosti s orální historií a řada dalších.
Národní archiv ČR, rozměr 210 x 297 mm, 124 s., čb, česky, ISBN 978-80-7469-029-7
Dostupnost: skladem Cena s DPH
264,00 Kč
Historická fotografie 2015 [Detail produktu]
Čtrnáctý ročník recenzovaného sborníku Historická fotografie vychází v barevném provedení a dává tak vyniknout snímkům letos převážně cestovatelsky zaměřeným
Národní archiv ČR, Praha 2015, rozměr 210 x 297 mm, 100 s., bar., česky, ISBN 978-80-7469-040-2

Dostupnost: skladem Cena s DPH
399,00 Kč
Neklidná figura [Detail produktu]
Kniha vychází u příležitosti stejnojmenné výstavy, pořádané ve dnech 4. května až 25. září 2016 v Galerii hl. města Prahy. Obsahuje statě Petra Wittlicha, Sandry Baborovské a Marie Rakušanové trasující vývoj a význam českého sochařství na přelomu 19. a 20. století, a vybrané dobové texty, pomáhající přiblížit myšlenkové milieu tohoto vývoje.
Karolinum, Praha 2016, 225 x 275 mm, 232 str., česky a anglicky, ISBN 978-80-246-3428-9
Dostupnost: skladem Cena s DPH
790,00 Kč
Slovanský klášter Karla IV. / The Slavonic Monastery of Charles IV. [Detail produktu]
Publikace vychází k stejnojmenné výstavě konané při příležitosti oslav 700 let od narození Karla IV. v Emauzském klášteře.
Nakladatelství Artefactum, Praha 2016, rozměr 210 x 297 mm, 130 s., bar., česky a anglicky, ISBN 978–80–86890–84–5
Dostupnost: skladem Cena s DPH
220,00 Kč
Epigraphica et Sepulcralia 6 [Detail produktu]
Další svazek řady Epigraphica et Sepulcralia s koncepcí periodického fóra epigrafických a sepulkrálních studií
Nakladatelství Artefactuma Praha 2015, rozměr 148 x 210 mm, 525 s., čb., česky, slovensky, anglicky, anglická a česká resumé, ISBN 978-80-86890-82-1
Dostupnost: skladem Cena s DPH
290,00 Kč
Pro Arte. Sborník k poctě Ivo Hlobila [Detail produktu]
Sborník představuje průřez současným stavem uměleckohistorického bádání, tématicky spjatého s životní činností prof. Ivo Hlobila.
Nakladatelství Artefactum, Praha 2002, rozměr 225 x 305 mm, 432 s., čb., česky, ISBN 80-903230-1-4
Dostupnost: skladem Cena s DPH
220,00 Kč
Architektura středověkých klášterů dominikánek v Čechách a na Moravě [Detail produktu]
Tématem knihy je středověká architektura klášterů dominikánek v Čechách a na Moravě.
Nakladatelství Artefactum, Praha 2016, rozměr 175 x 245 mm, 223 s., bar., česky, ISBN 978-80-86890-82-1
Dostupnost: skladem Cena s DPH
350,00 Kč
Johann Georg de Hamilton (1672-1737) [Detail produktu]
Rozsáhlá, bohatě fotograficky vybavená monografie vsazuje tvorbu tohoto malíře do širších evropských souvislostí i do kontextu děl jeho otce a bratrů.
NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích, 2015, 215 x 305 mm, 320 str., ISBN 978-80-85033-66-3

Dostupnost: skladem Cena s DPH
1 020,00 Kč
Kunstschätze des Mäzens Heinrich von Liebig / Umělecké poklady mecenáše Heinricha von Liebiga [Detail produktu]
Katalog výstavy, pořádané v roce 2012 v Museu Giersch ve Frankfurtu na Mohanem
Museum Giersch, Frankfurt a. M., 2012, rozmě 215 x 285 mm, 446 s., bar., souběžně německy a česky, ISBN 3-935283-26-1
Dostupnost: skladem Cena s DPH
1 200,00 Kč
Knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského [Detail produktu]
Pro dějiny raného novověku v Českých zemích představovala mimořádně významný a doposud nezpracovaný pramen knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského (1529–1595), který byl v letech 1547–1563 místodržícím v Českém království.
Nakladatelství Artefactum, Praha 2016, rozměr vč. etuje 170 x 245 mm, 1384 s., dva svazky, bar., ISBN oba svazky 978–80–86890–74–6
Dostupnost: skladem Cena s DPH
980,00 Kč
Gotické deskové malířství v severozápadních a severních Čechách [Detail produktu]
Autor monografie Jan Royt ve spolupráci s historičkou Michaelou Hrubou a historičkou umění Magdalénou Nespěšnou Hamsíkovou seznamuje čtenáře s vývojem deskové malby v severozápadních Čechách a v Sasku v kontextu historického a náboženského vývoje na tomto území.

Nakladatelství Karolinum, Praha 2015, rozměr 210 x 265 mm,. 352 s., bar., česky, ISBN 978-80-246-3174-5
Dostupnost: skladem Cena s DPH
450,00 Kč
Dějiny umění ve výtvarné kultuře západní tradice 1 [Detail produktu]
První díl Dějin umění ve výtvarné kultuře západní tradice nabízí přehled uměleckých slohů a směrů od antiky (se stručným odkazem k pravěku a předřeckým kulturám) po 18. století.

ARSCI, Praha 2015, 344 str., česky, ISBN 978-80-7420-044-1

Dostupnost: skladem Cena s DPH
448,00 Kč
Česká fotografie 20. století [Detail produktu]
Publikace Vladimíra Birguse a Jana Mlčocha představuje jednotlivé směry a trendy fotografického umění od počátku století (piktorialismus, dokumentární a reportážní fotografii), přes moderní fotografické směry ve dvacátých letech, surrealistické experimenty, poetismus, dále poválečnou reportážní a dokumentární fotografii, výtvarnou fotografií a její dílčí směry (happening, land art, konceptuální umění, body art) až po inscenovanou a portrétní fotografii konce 20. století.

Kant a UPM v Praze, Praha 2010, rozměr 285 x 250 mm, 392 str., česky, ISBN 978-80-7101-089-0
Dostupnost: skladem Cena s DPH
1 180,00 Kč
Eugen Wiškovský [Detail produktu]
Dílo českého avantgardního fotografa Eugena Wiškovského (1888–1964) není velké rozsahem
ani tematickou šíří, ale originalitou, myšlenkovou hloubkou a formálním mistrovstvím.

Torst, Praha 2005, rozměr 180 x 160 mm, 140 str., česky, anglicky, ISBN 80-7215-266-1
Dostupnost: skladem Cena s DPH
300,00 Kč