DĚJINY UMĚNÍ

Produkty
21 … 40 z 159 produktů
Seřadit vzestupně (A - Z)Seřadit sestupně (Z - A)

Nespatříte hada / Not a Single Snake in Sight skladem

390,00 Kč
skladem
Dětský svět je jednou z oblastí, jíž se dotklo s nebývalou intenzitou moderní umění.
Nakladatelství Artefactum, Praha 2016, rozměr 235 x 330 mm, 160 s., bar, česky a anglicky, ISBN 978-80-86890-88-3

Obrazy krásy a spásy skladem

1 450,00 Kč
skladem
Tato výpravná kniha přináší vůbec první souhrnné zpracování gotického umění v jihozápadních Čechách.
Arbor vitae, Západočeská galerie, Praha 2013, 496 str., 240 x 305 mm, ISBN 978-80-7467-059-6

Krajina kovaných krížů skladem

360,00 Kč
skladem
Kniha Krajina kovaných křížů představuje čtenářům svébytnou skupinu sakrálních památek(nebo-li svatostánků či posvátných staveb)-kované kříže na kamenných soklech, zdobené plechovými siluetami.
Národní muzeum, Praha 2015, 205 x 245 mm, 277 str., ISBN 978-80-7036-472-7

Alchemy and Rudolf II skladem

1 500,00 Kč
skladem
Předkládaná publikace se zabývá jak aktivitami, jež byly přímo podporovány císařem Rudolfem II., tak i těmi, které se rozvíjely v širším společenském okruhu spojeném s císařským dvorem.
Artefactum, Praha 2016, 215 x 270 mm, 869 str., anglicky, ISBN 978–80–86890–85–2

Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918-1938) skladem

599,00 Kč
skladem
Publikace obsahuje statě věnující se jednotlivým tendencím v  meziválečném umění, kvalitní obrazový doprovod a přílohy se seznamem vystavených exponátů a přehledem nákupů zastoupených děl do sbírek ZČG.
Západočeská galerie v Plzni a Barrister & Principal, Plzeň 2016, 144 str., 230 x 270 mm, ISBN 978-80-88027-14-0

Kostel sv. Alberta v Třinci skladem

60,00 Kč
skladem
Další svazek edice Monumenta Bohemiae et Moraviae věnovaný kostelu sv. Alberta v Třinci.
Nakladatelství Artefactum 2016, rozměr 105 x 150 mm, 52 s., bar., česky, ISBN 978-80-86890-87-6

Slapy & Santini - Barokní kostel sv Petra a Pavla skladem

495,00 Kč
skladem
U příležitosti 300. výročí kostela sv. Petra a Pavla ve středočeských Slapech vychází unikátní obrazová publikace mapující historii jedinečné stavby, jejíž vzhled zásadně formoval přední barokní architekt evropského významu -Jan Blažej Santini-Aichel.
Obec Slapy, 2016, 144 str., 255 x 305 mm, ISBN 978-80-905580-1-4

Baroko na Havlíčkobrodsku skladem

400,00 Kč
skladem
Katalogu výstavy v havlíčkobrodské galerii výtvarného umění a která měla veřejnost seznámit s kulturním a společenským fenoménem baroka.
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, 2014, 225 x 230 mm, 248 str., ISBN 978-80-904726-7-9

Historická fotografie 2013 skladem

270,00 Kč
skladem
Přináší informace o zajímavých fotografických souborech uložených v paměťových institucích, především archivech, muzeích a galeriích, ale i o těch, které jsou v soukromém držení.
Národní archiv ČR, Praha 2013, rozměr 210 x 297 mm, 100 s., čb., česky, ISBN 978-80-7469-027-3

Historická fotografie 2014 skladem

264,00 Kč
skladem
Na příkladech Archivu Národní galerie v Praze je představena fotografie jako pomůcka malířů 19. století, v jiné studii je pak sledován význam fotografie v souvislosti s orální historií a řada dalších.
Národní archiv ČR, rozměr 210 x 297 mm, 124 s., čb, česky, ISBN 978-80-7469-029-7

Historická fotografie 2015 skladem

399,00 Kč
skladem
Čtrnáctý ročník recenzovaného sborníku Historická fotografie vychází v barevném provedení a dává tak vyniknout snímkům letos převážně cestovatelsky zaměřeným
Národní archiv ČR, Praha 2015, rozměr 210 x 297 mm, 100 s., bar., česky, ISBN 978-80-7469-040-2

Neklidná figura skladem

790,00 Kč
skladem
Kniha vychází u příležitosti stejnojmenné výstavy, pořádané ve dnech 4. května až 25. září 2016 v Galerii hl. města Prahy. Obsahuje statě Petra Wittlicha, Sandry Baborovské a Marie Rakušanové trasující vývoj a význam českého sochařství na přelomu 19. a 20. století, a vybrané dobové texty, pomáhající přiblížit myšlenkové milieu tohoto vývoje.
Karolinum, Praha 2016, 225 x 275 mm, 232 str., česky a anglicky, ISBN 978-80-246-3428-9

Slovanský klášter Karla IV. / The Slavonic Monastery of Charles IV. skladem

220,00 Kč
skladem
Publikace vychází k stejnojmenné výstavě konané při příležitosti oslav 700 let od narození Karla IV. v Emauzském klášteře.
Nakladatelství Artefactum, Praha 2016, rozměr 210 x 297 mm, 130 s., bar., česky a anglicky, ISBN 978–80–86890–84–5

Epigraphica et Sepulcralia 6 skladem

290,00 Kč
skladem
Další svazek řady Epigraphica et Sepulcralia s koncepcí periodického fóra epigrafických a sepulkrálních studií
Nakladatelství Artefactuma Praha 2015, rozměr 148 x 210 mm, 525 s., čb., česky, slovensky, anglicky, anglická a česká resumé, ISBN 978-80-86890-82-1

Pro Arte. Sborník k poctě Ivo Hlobila skladem

220,00 Kč
skladem
Sborník představuje průřez současným stavem uměleckohistorického bádání, tématicky spjatého s životní činností prof. Ivo Hlobila.
Nakladatelství Artefactum, Praha 2002, rozměr 225 x 305 mm, 432 s., čb., česky, ISBN 80-903230-1-4

Architektura středověkých klášterů dominikánek v Čechách a na Moravě skladem

350,00 Kč
skladem
Tématem knihy je středověká architektura klášterů dominikánek v Čechách a na Moravě.
Nakladatelství Artefactum, Praha 2016, rozměr 175 x 245 mm, 223 s., bar., česky, ISBN 978-80-86890-82-1

Johann Georg de Hamilton (1672-1737) skladem

1 020,00 Kč
skladem
Rozsáhlá, bohatě fotograficky vybavená monografie vsazuje tvorbu tohoto malíře do širších evropských souvislostí i do kontextu děl jeho otce a bratrů.
NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích, 2015, 215 x 305 mm, 320 str., ISBN 978-80-85033-66-3

Kunstschätze des Mäzens Heinrich von Liebig / Umělecké poklady mecenáše Heinricha von Liebiga skladem

1 200,00 Kč
skladem
Katalog výstavy, pořádané v roce 2012 v Museu Giersch ve Frankfurtu na Mohanem
Museum Giersch, Frankfurt a. M., 2012, rozmě 215 x 285 mm, 446 s., bar., souběžně německy a česky, ISBN 3-935283-26-1

Knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského skladem

980,00 Kč
skladem
Pro dějiny raného novověku v Českých zemích představovala mimořádně významný a doposud nezpracovaný pramen knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského (1529–1595), který byl v letech 1547–1563 místodržícím v Českém království.
Nakladatelství Artefactum, Praha 2016, rozměr vč. etuje 170 x 245 mm, 1384 s., dva svazky, bar., ISBN oba svazky 978–80–86890–74–6

Gotické deskové malířství v severozápadních a severních Čechách skladem

450,00 Kč
skladem
Autor monografie Jan Royt ve spolupráci s historičkou Michaelou Hrubou a historičkou umění Magdalénou Nespěšnou Hamsíkovou seznamuje čtenáře s vývojem deskové malby v severozápadních Čechách a v Sasku v kontextu historického a náboženského vývoje na tomto území.

Nakladatelství Karolinum, Praha 2015, rozměr 210 x 265 mm,. 352 s., bar., česky, ISBN 978-80-246-3174-5