DĚJINY UMĚNÍ

Produkty
41 … 60 z 159 produktů
Seřadit vzestupně (A - Z)Seřadit sestupně (Z - A)

Česká fotografie 20. století skladem

1 180,00 Kč
skladem
Publikace Vladimíra Birguse a Jana Mlčocha představuje jednotlivé směry a trendy fotografického umění od počátku století (piktorialismus, dokumentární a reportážní fotografii), přes moderní fotografické směry ve dvacátých letech, surrealistické experimenty, poetismus, dále poválečnou reportážní a dokumentární fotografii, výtvarnou fotografií a její dílčí směry (happening, land art, konceptuální umění, body art) až po inscenovanou a portrétní fotografii konce 20. století.

Kant a UPM v Praze, Praha 2010, rozměr 285 x 250 mm, 392 str., česky, ISBN 978-80-7101-089-0

Eugen Wiškovský skladem

300,00 Kč
skladem
Dílo českého avantgardního fotografa Eugena Wiškovského (1888–1964) není velké rozsahem
ani tematickou šíří, ale originalitou, myšlenkovou hloubkou a formálním mistrovstvím.

Torst, Praha 2005, rozměr 180 x 160 mm, 140 str., česky, anglicky, ISBN 80-7215-266-1

Moderní piktorialismus D. J. Růžičky skladem

330,00 Kč
skladem
Nejvýznamnější amatérští fotografové ve Spojených státech se v první polovině 20. století
věnovali piktorialismu – prostřednictvím krásných, řemeslně dokonalých obrazů usilovali
o umělecký výraz.

The Minneapolis Institute of Arts, Galerie hlavního města Prahy, Minneapolis 1990, rozměr 290 x 210 mm, 112 str., česky a anglicky, ISBN 0-912964-41-3

Vznešenost a zbožnost skladem

1 570,00 Kč
skladem
Doprovodná publikace ke stejnojmenné výstavě.

Západočeská galerie v Plzni, r. 2015, rozměr 235 x 330 mm, 361 s., bar., ISBN 9788086512563

Litografie aneb kamenopis. Počátky české litografie 1819 – 1850 skladem

280,00 Kč
skladem
Katalog poprvé mapuje nejranější litografickou tvorbu v Čechách a na Moravě. Sleduje její témata a uplatnění v řadě námětových oblastí, od obrazových alb a reprodukcí, portrétní a místopisné grafiky až po zábavné či příležitostné tisky, knižní a časopiseckou produkci a další.

Národní galerie a UPM v Praze, 1996, 285 x 220 mm, 184 str., resumé anglicky, ISBN 80-7101-035-9

Poklady z Egypta skladem

100,00 Kč
skladem
Jak se lidé v antice oblékali a jaké textilní materiály používali a jak své oděvy zdobili dokumentuje významná kolekce koptských textilií, uchovávaných v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze a dalších českých a moravských sbírkách.

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Praha 2000, rozměr 225 x 290 mm, 72 s., 74 obr., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 80-7101-044-8

Ladislav Sutnar v textech skladem

690,00 Kč
skladem
Publikace obsahuje původní texty česko-amerického designéra a malíře Ladislava Sutnara i svědectví o něm a jeho práci. Tyto autentické prameny poskytují dramatickou výpověď o společenské, kulturní i politické situaci v Československu a USA v toku dvacátého století.

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze a KANT, r. 2010, rozměr 200 x 310 mm, 272 s., 184 obr., bar., česky, ISBN 9788074370250

Setkávání. Studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské. skladem

400,00 Kč
skladem
Předkládaná kniha textů si klade za cíl představit středověké umění z různých úhlů v celé šíři, bohatosti a pestrosti, obsahuje studie ke středověké architektuře, sochařství, deskové, nástěnné a knižní malbě i uměleckému řemeslu.

Nakladatelství Artefactum, Praha 2015, rozměr 175 x 245 mm, 343 s., bar, česky, slobensky, anglicky, německy, italsky, francouzsky, anglické resumé, ISBN 978-80-86890-75-3

Vídeňská secese a moderna 1900-1925 skladem

1 800,00 Kč
skladem
Publikace ke stejnojmenné výstavě v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně 18.11.2004-27.2.2005 a v Obecním domě v Praze 3.5.-11.9.2005.

Moravská galerie v Brně, Brno 2005, 260 x 300 mm, 379 str., ISBN 80-7027-131-0

Návraty paměti - Deponáty židovského majetku v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze skladem

790,00 Kč
skladem
Tato publikace představuje jeden z výsledků činnosti Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, jež bylo v návaznosti na mezinárodní dohody zřízeno vládou České republiky, aby se zabývalo výzkumem této problematiky.

Tilia, Šenov u Ostravy 2007, 210 x 265 mm, 357 str., ISBN 978-80-7285-083-9

300 Treasures skladem

1 375,00 Kč
skladem
Publikace věnovaná čínským porcelánovým výrobkům ze sbírek rodu Valdštejnů, Schwarzenbergů a Lichnowských.
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha 2015, rozměr 260 x 320 mm, 510 s., bar., anglicky - přeloženo z češtiny, ISBN 978-80-86863-66-5

Klasicismus a biedermeier z knížecích lichtenštejnských sbírek skladem

620,00 Kč
skladem
Katalog  poprvé představí umělecká díla období klasicismu a biedermeieru z bohatých sbírek Hanse-Adama II., vládnoucího knížete z Lichtenštejnu. portrétní, krajinářské a žánrové práce předních vídeňských autorů — Heinricha Fügera, Friedricha von Amerlinga, Petera Fendiho či Ferdinanda Georga Waldmüllera, dokládají roli knížecího rodu jako významného mecenáše, objednatele a sběratele umění.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze a Lichtenstein Museum ve Vídni, Praha 2010, 225 x 280 mm, 430 str., ISBN 978-80-7101-087-6

Daniel a Ignác Preisslerové. Barokní malíři skla a porcelánu skladem

640,00 Kč
skladem
Publikace je věnována významnému souboru předmětů se specifickou malbou na skle a porcelánu.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Praha 2009, 210 x 255 mm, 235 str., ISBN 978-80-7101-071-5

Pohled do obrazu skladem

800,00 Kč
skladem
Cílem autora je rozšířit poznání o stavbě historického díla a ozřejmit specifika dobových malířských technik. Na bohaté fotografické dokumentaci z průběhu tvorby technologických kopií staromistrovských děl dokládá celkový proces výstavby obrazů středověkého až současného umění.

Nakladatelství František Šalé, Boskovice 2014, rozměr 240 x 280 mm, 328 s., bar., ISBN 9788073262457

Barokní architektura v Čechách skladem

1 200,00 Kč
skladem
Kolektiv historiků umění z Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR přináší ucelený pohled na příběh barokního stavitelství v Čechách a shrnuje výsledky dosavadního bádání do velkoryse koncipované monografie.

Nakladatelství Karolinum, Praha 2015, rozměr 250 x 305 mm, 768 s., bar., ISBN 978-80-246-2736-6

Proměny kovů, tradice a inovace britského stříbra 1880–1998 skladem

240,00 Kč
skladem
Publikace s bohatou obrazovou přílohou sleduje sto dvacet let vývoje stříbrnictví a prací v kovech ve Velké Británii od doby pokusů čelit úpadku kvality stříbra v 19. století.

Uměleckoprůmyslové muzeum Praha ve spolupráci s Britskou radou, r. 1998, rozměr 230 x 290 mm, 103 s., bar. Existuje i v anglické verzi, ISBN 80-7101-036-7

Czech and Slovak Journal of Humanities 2/2014 skladem

291,00 Kč
skladem
Časopis uměnovědných kateder Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Palacký University in Olomouc, 2014, 175 x 250 mm, 196 str., ISSN 1805-3742

Zajatec kubismu dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907-1953) skladem

180,00 Kč
skladem
Publikace přináší reprezentativní výběr kritik a recenzí výstav Emila Filly, které byly otištěny za jeho života v českých a moravských periodikách.

Artefactum, Ústav dějin umění AV ČR, Praha, 2004, 210 x 210 mm, 336 s., ISBN 80-903230-9-X

Vnitřek lesa, lesní charaktery: Julius Mařák a umění krajinomalby skladem

98,00 Kč
skladem
Studie zkoumá z různých úhlů pohledu téma lesního interiéru v krajinomalbě 2. poloviny 19. století, zabývá se jeho symbolickými významy. V dobových souvislostech osvětluje krajinářskou tvorbu Julia Mařáka

Artefactum, Ústav dějin umění AV ČR, Praha, 2007, 140 x 210 mm, 101 s., ISBN 978-80-86890-11-1

Objevování středověku. Tři kapitoly k recepci gotického umění v Čechách v pozdním 18. a raném 19. století skladem

250,00 Kč
skladem
Kniha uvádí do vzájemných souvislostí podněty, které určovaly vývoj romantické gotiky a gotického revivalu v Českých zemích, a sleduje důsledky a proměny, které setkání se starým uměním přineslo v dobové tvorbě i v pohledu na umění.

Artefactum, Ústav dějin umění AV ČR, Praha, 2005, 160 x 230 mm, 232 s., čb., bar. příloha, ISBN 80-86890-04-X