ČeštinaEnglish
Měna:
Nákupní koš: je prázdný

DĚJINY UMĚNÍ

Úvod » DĚJINY UMĚNÍ
101 … 120 z 159 produktů Strana 6 / 8
Řazeno dle: Seřadit vzestupně (A - Z)Seřadit sestupně (Z - A)
Mezi barokem a klasicismem [Detail produktu]
Publikace pojednává o architektuře 2. poloviny 18. století. Jejím hlavním cílem je nahlédnout architekturu v Čechách během tohoto složitého období v kontextu architektury evropské, bez předem určených slohových kategorií a nutnosti sledovat jejich "národní příběh".

Nakladatelství Karolinum, Praha 2013, rozměr 165 x 235 mm, 344 s., čb, ISBN 978-80-246-2193-7
Dostupnost: skladem Cena s DPH
350,00 Kč
Artem ad vitam [Detail produktu]

Kniha "Artem ad vitam" vychází u příležitosti významného životního výročí prof. PhDr. Ivo Hlobila, CSc., předního historika umění.

Nakladatelství Artefactum, Praha r. 2012, rozměr 170 x 240 mm, 716 s., čb, ISBN 978-80-86890-46-3

Dostupnost: skladem Cena s DPH
480,00 Kč
Hvězdné nebe nad Kyselkou [Detail produktu]
NPÚ Loket, Loket 2012, rozměr 170 x240 mm, 72 s. 
Dostupnost: skladem Cena s DPH
130,00 Kč
Bohuslav Reynek - Korespondence [Detail produktu]
Korespondence Bohuslava Reynka (1892-1971), editory připravovaná přes dvě desetiletí, pokrývá život Reynka básníka, překladatele a grafika.

Nakladatelství Karolinum, Praha 2012, 17 x 25 cm, 860 s., ISBN 978-80-246-1861-6
Dostupnost: skladem Cena s DPH
750,00 Kč
Malíři české secese [Detail produktu]
Prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc., bezpochyby největší znalec české malby v období secese, přináší ve své nejnovější knížce zasvěcený obraz české malby od 80. let 19. století do roku 1918.

Nakladatelství Karolinum, Praha 2012, rozměr 268 x 240 mm, 208 s., ISBN 978-80-246-2020-6
Dostupnost: skladem Cena s DPH
484,00 Kč
Czech modern painters 1888-1918 [Detail produktu]
Prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc., bezpochyby největší znalec české malby v období secese, přináší ve své nejnovější knížce zasvěcený obraz české malby od 80. let 19. století do roku 1918.

Nakladatelství Karolinum, Praha 2012, rozměr 268 x 240 mm, 208 s., ISBN 9788024620725
Dostupnost: skladem Cena s DPH
490,00 Kč
Ecce panis angelorum. Výtvarné umění pozdního středověku v kontextu eucharistické devoce v Kutné Hoře (kolem 1300–1620) [Detail produktu]

Tato kniha sleduje především vizuální stránku kultu eucharistie, o níž nám podávají svědectví tamní památky architektury, sochařství, malířství a uměleckých řemesel.

Nakladatelství Tomáš Halama a Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, listopad 2012, rozměr 220 x 217 mm, 320 s., bar., ISBN 978-80-87082-24-9

Dostupnost: skladem Cena s DPH
440,00 Kč
Divotvůrkyně přeštická [Detail produktu]
Kniha se věnuje historii zázračného obrazu, poutí k Panně Marii Přeštické a baroknímu poutnímu chrámu Kiliána Ignáce Dientzenhofera.

Nakladatelství Halama, České Budějovice, r. 2012, 190 s., rozměr 170 x 250 mm, ISBN 978-80- 87082-25-6
Dostupnost: do 10 dní Cena s DPH
330,00 Kč
Sochařství za vlády Jagellonců. Z pokladů Národního muzea [Detail produktu]

Dvojjazyčný katalog stejnojmenné výstavy, která je doprovodným programem projektu EUROPA JAGELLONICA, představuje výjimečný a veřejnosti dosud neznámý soubor pozdně gotických děl ze sbírek Národního muzea umístěný do intaktní pozdně gotické architektury sídla kutnohorského horního podnikatele Jana Smíška z Vrchovišť.

Nakladatelství Halama, České Budějovice, r. 2012, rozměr 190 x 250, 111 s., bilingvní - česky a anglicky, ISBN 978-80-87082-26-3

Dostupnost: skladem Cena s DPH
160,00 Kč
Emauzský cyklus. Ikonografie středověkých nástěnných maleb v ambitu kláštera Na Slovanech [Detail produktu]
V ambitu pražského benediktinského kláštera Na Slovanech zvaného též Emauzy se zachoval rozsáhlý cyklus nástěnných maleb z doby Karla IV. Tyto malby, ač značně poničené, jsou pozoruhodné jak svým rozsahem a vysokou uměleckou kvalitou, tak složitou ikonografií. Právě rozbor obsahu Emauzského cyklu je hlavním tématem této knihy.

Nakladatelství Artefactum, Praha, r. 2012, rozměr 220 x 267 mm, 389 s. čb., ISBN 978-80-86890-36-4
Dostupnost: skladem Cena s DPH
650,00 Kč
Hans von Aachen in Context. Proceedings of the International Conference Prague 22-25 September 2010 [Detail produktu]
Sborník Hans von Aachen in Context je sestavený z příspěvků mezinárodní konference, kterou
uspořádalo Centrum pro výzkum umění a kultury doby Rudolfa II. na půdě Ústavu dějin umění
AV ČR ve dnech 22.–25. září 2010 u příležitosti konání výstavy Hans von Aachen (1552–1615):
Malíř na evropských dvorech.

ARTEFACTUM, Praha, r. 2012, rozměr 237 x 287 mm, 280 s., bar., německy a anglicky, ISBN 978-808-6890-42-5
 
Dostupnost: skladem Cena s DPH
690,00 Kč
Nefoťte mě před knihovnou [Detail produktu]
Publikace věnovaná vynikajícímu odborníkovi PhDr. Janu Rousovi, jehož hlavní doménou jsou dějiny české knihy 19. a 20. století, zejména užitá grafika české avantgardy.

Nakladtelství Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Praha 2009, rozměr 145 x 200 mm, 186 s., čb, ISBN 978-80- 86863-36-8
Dostupnost: skladem Cena s DPH
275,00 Kč
Smysl modernosti [Detail produktu]
Výbor z obsáhlého díla českého výtvarného teoretika, kritika a organizátora výstav Václava Nebeského vychází z článků, zveřejňovaných v nejrůznějších dobových časopisech, dnes již obtížně dostupných.

Nakladatelství Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Praha 2001, rozměr 155 x 220 mm, 247 s., ISBN 80-901982-6-0
Dostupnost: skladem Cena s DPH
150,00 Kč
Legenda o umělci. Historický pokus [Detail produktu]
Svým tématem naprosto ojedinělá kniha představitelů mezinárodně proslulé vídeňské školy dějin umění Ernsta Krise (1900-1957) a Otto Kurze (1908-1975) si už v době svého vzniku (1934) kladla za cíl zpracovat určitá životopisná klišé, schémata a strategie, které podporují či dotvářejí tzv. legendu o umělci.

Nakladatelství Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Praha r. 2009, 158 s., rozměr 150 x 210 mm, ISBN 978-80-87164-06-8
Dostupnost: skladem Cena s DPH
255,00 Kč
Ateliér veškerého sochařství. Ateliér Kurta Gebauera na VŠUP v Praze [Detail produktu]
Obrazový katalog (v česko-anglické jazykové mutaci) představuje deset let života a práce Kurta Gebauera a jeho Ateliéru sochařství na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze.

Nakladatelství Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, r. 2010, rozměr 210x210 mm, 477 s., barevně, dvojjazyčná - česky, anglicky, ISBN 978-80-87164-06-8
Dostupnost: skladem Cena s DPH
300,00 Kč
Ad akta [Detail produktu]
V září 2011 se konala v Poněšicích konference s názvem Dějiny umění v rozšířeném poli. Jedním z důvodů konání tohoto setkání byla potřeba narušit akademickou izolovanost dějin umění a skrze vytvoření chybějících vazeb přispět i k „rozšíření pole“ dějin umění.

Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha r. 2011, 210 x 148 mm, 176 s., čb. ISBN 978-80-86863-98-6
Dostupnost: skladem Cena s DPH
99,00 Kč
Wittlichovi [Detail produktu]
Kniha je sborníkem příspěvků dvaceti tří historiků umění zabývajících se problematikou dějin a teorie umění 19., 20. a 21. století.

Nakladatelství Karolinum, r.2012, 169 x 235 mm, 378 stran, čb., ISBN 978-80-246-2114-2
Dostupnost: skladem Cena s DPH
390,00 Kč
Příběh obrazu sv. Barbory [Detail produktu]
Brožura pojednává o zázraku sv. Barbory, který před 500 lety rozvířil dění v Praze a stál za zaznamenání ve Starých letopisech českých i na řadě obrazů.

Městské muzeum a galerie Polička, Polička r. 2012, rozměr 148 x 210 mm, 20 s., barevně, ISBN 978-80-86533-23-0
Dostupnost: skladem Cena s DPH
50,00 Kč
Sochaři hraběte Františka Antonína Šporka [Detail produktu]
Cílem stati je co nejplastičtěji vystihnout charakteristiku jednotlivých sochařských osobností či celých dílen a zhodnotit jejich tvorbu v kontextu slohového vývoje.

Národní památkový ústav, ústřední pracoviště Praha, r. 2011, 159 s., z toho 100 s. čb. obr., anglické a německé resumé, ISBN 978-80-87104-55-2
Dostupnost: skladem Cena s DPH
260,00 Kč
Kult španělského kříže [Detail produktu]
Publikace presentuje specifickou problematiku kultu tzv. španělského kříže, v české literatuře dosud odborně nedotčenou.

Jan Petránek, Praha r. 2011, 153 s., rozměr 210 x 297 mm, 190 obr, bar., ISBN 978-80-904999-0-4
Dostupnost: skladem Cena s DPH
360,00 Kč