DĚJINY UMĚNÍ

Produkty
121 … 140 z 159 produktů
Seřadit vzestupně (A - Z)Seřadit sestupně (Z - A)

Kult španělského kříže skladem

360,00 Kč
skladem
Publikace presentuje specifickou problematiku kultu tzv. španělského kříže, v české literatuře dosud odborně nedotčenou.

Jan Petránek, Praha r. 2011, 153 s., rozměr 210 x 297 mm, 190 obr, bar., ISBN 978-80-904999-0-4

Epigraphica et Supulcralia 3 skladem

350,00 Kč
skladem

Periodické mezinárodní konference k problematice sepulkrálních památek pořádá Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i. od roku 2000.

Ústav dějin umění, Praha 2011, rozměr 148 x 210 mm, 575 s., čb, ISBN 978-80-86890-35-7

Harrachovská sklárna Nový Svět v první polovině 19. století skladem

695,00 Kč
skladem
První rozsáhlejší zmapování činnosti sklářské huti hrabat Harrachů v Novém Světě v Krkonoších v první polovině 19. století - v této době byla zdejší sklářská výroba na světové úrovni.

Nakladatelství Tomáš Halama, České Budějovice 2011, 414 str., 170 x 250 mm, ISBN 978-80-87082-22-5

Rodinná loutková divadélka skladem

264,00 Kč
skladem
Knížka připomíná význačnou kapitolu českého amatérského divadla, resp. fenoménu tzv. rodinného loutkového divadla první poloviny 20. století, a to zejména jeho vizuální, výtvarnou stránku.

Moravské zemské muzeum, Brno 2009, 144 str., 170 x 245 mm, ISBN 978-80-7028-353-0

Okno do českého loutkářství skladem

120,00 Kč
skladem
Katalog je součástí stejnojmenné výstavy, uskutečněné v rámci mezinárodního loutkářského festivalu ve Španělsku a potom v Brně v Paláci šlechtičen.

Moravské zemské muzeum, Brno 2007, 83 str., 205 x 250 mm, ISBN 978-80-7028-315-8

Sepulkrální skulptura jagellonského období v Čechách skladem

290,00 Kč
skladem
První publikace mapující sepulkrální skulptury z období vlády jagellonské dynastie, jež je bezpochyby jedním vrcholných období dějin českého umění, přispívá k ucelení představy o výtvarné kultuře tohoto období výzkumem specifické sochařské sféry z pohledu uměleckohistorického a epigrafického.

Nakladatelství Artefaktum, Praha, r. 2011, rozměr 148 x 201 mm, čb obr., německý souhrn, ISBN 978-80-86890-34-0

Kultura v českých dějinách 19. století skladem

455,00 Kč
skladem
Historik Martin Kučera řeší v této monografii jednu ze základních otázek výzkumu národních dějin, totiž otázku dějin kultury, která podle jeho názoru v české vědecké literatuře dosud není adekvátně zpracována.

Nakladatelství Academia, Praha r. 2011, 620 s., rozměr 140 x 210 mm, ISBN 978-80-200-1962-2

Sbírka ikon Muzea východních Čech v Hradci Králové skladem

245,00 Kč
skladem
Katalog představuje a zpracovává celý soubor ikon (75 kusů) a drobné liturgické předměty (20 kusů). Snaží se přiblížit základní typy zobrazování Krista a Bohorodičky, osvětlit způsob a techniku výroby a prostředí, ve kterém ikony vznikaly.

Muzeum východních Čech v Hradci Králové r.2010, 40 s. + 28 s. barevná obrazová příloha, rozměr 148 x 210 mm, ISBN 978-80-85031-82-9


Die Zeit (1894-1904) skladem

480,00 Kč
skladem
Publikace otevírá nový pohled na vztahy mezi českou a vídeňskou modernou přelomu 19. a 20. století, poprvé syntetickým způsobem zpracovává kontakty mezi vedoucími představiteli české literární i politické moderny a vídeňským týdeníkem Die Zeit, který se rychle stal důležitým orgánem středoevropské moderny.

Masarykův ústav AV ČR v.v.i. a Österreichisches Theatermuseum r. 2011, rozměr 160 x 230 mm, 504 s., německy, ISBN 978-80-86495-72-9

Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století skladem

390,00 Kč
skladem
Téma vztahu obrazu a kultu v barokních Čechách pojednává Jan Royt - významný medievalista pro dějiny umění českých zemí a znalec křesťanské ikonografie - v časovém vymezení, které vychází z postupného obnovení středověkého kultu milostných obrazů a soch, k němuž v zemích Koruny české došlo na přelomu 16. a 17. století a trvalo do devadesátých let 18. století.

Nakladatelství Karolinum, Praha r. 2011, 479 s., 159 čb obr., rozměr 168 x 236 mm, ISBN 978-80-246-1691-9

Výtvarné avantgardy 20.století skladem

170,00 Kč
skladem
Není to "pitevní" zpráva o avantgardách, ale pohled na svět dvacátého století prizmatem uměleckého vidění malířů.

Karolinum, Praha 2010, 146 str, 21x15 cm, ISBN 978-80-246-1783-1

Nástin dějin evropského umění 2 – období renesance a baroka skladem

339,00 Kč
skladem
Publikace nabízí přehled vývoje výtvarného umění, literatury, divadla a hudby zahrnující dobu renesance a baroka na evropském kontinentu.

Nakladatelství Fortuna, Praha r. 2010, 215 s., rozměr 210 x 297 mm, ISBN 978-80-7373-086-4

Nástin dějin evropského umění l – období starověku a středověku skladem

249,00 Kč
skladem
Publikace nabízí přehled vývoje výtvarného umění, literatury, divadla a hudby v evropském kontextu od starověku až po pozdní středověk.

Nakladatelství Fortuna, Praha r. 2008, 144 s., rozměr 210 x 297 mm, ISBN 80-7168-996-3

Mosty a propasti mezi vědou a uměním skladem

187,00 Kč
skladem
Může opravdu existovat umělecká tvorba bez podpory racionální a strukturované reflexe, anebo může přežít věda bez individuální i kolektivní imaginace?

Občanské sdružení Dialog vědy s uměním v nakladatelství Tomáš Halama, 2010, 110 str., rpozměr 166 x 240 mm, ISBN 978-80-87082-15-7

Umění gotiky na Chebsku skladem

295,00 Kč
skladem
Kniha je první českou publikací věnující se gotické architektuře, nástěnné a knižní malbě a uměleckému řemeslu na území bývalého historického Chebska.

Galerie výtvarného umění v Chebu za podpory Ministerstva kultury ČR, Cheb 2010, 287 str., rozměr 170 x 248 mm, ISBN 978-80-85016-92-5

Gotická architektura skladem

249,00 Kč
skladem
První část projektu Evropské kulturní dědictví je věnována gotické architektuře, jejímu vzniku, vývoji a šíření po Evropě, včetně zachycení lokálních charakteristik a specifik.

Idea servis, Praha 2005, 115 s., formát 210 x 297 mm, bohatě ilustrováno, ISBN 80-85970-46-5

Horizonty umění skladem

450,00 Kč
skladem
Výbor z textů předního českého historika moderního umění Petra Wittlicha poskytuje čtenáři bohaté panorama výtvarné tvorby spojené s procesy proměn moderního obrazu a sochy.

Nakladatelství Karolinum, Praha r. 2010, 678 s., ISBN 978-80-246-1607

O podstatě uměleckého díla skladem

246,00 Kč
skladem
Kniha významného německého teologa a filosofa italského původu soustřeďuje jeho texty z let 1910–1960 věnované výtvarnému umění a architektuře.

Nakladatelství Triáda, r. 2008, 168 s., ISBN 978-80-87256-03-9

Jan Koblasa (česky) skladem

400,00 Kč
skladem
Jan Koblasa (1932, Tábor) patří mezi výrazné osobnosti evropského sochařství 2. poloviny 20. století. Jeho expresivně symbolická, avantgardně orientovaná tvorba se rozvíjí již za studií na pražské AVU (1952-58).

Nakladatelství Karolinum, Praha 2002, 292 str., ISBN 9788024625218

Betlémy. České a moravské lidové betlémy a jejich tvůrci skladem

498,00 Kč
skladem
LIKA KLUB, Praha, r. 2002, 210 x 300 mm, 167 s., ISBN 80-86069-21-4