ČeštinaEnglish
Měna:
Nákupní koš: je prázdný

DĚJINY UMĚNÍ

Úvod » DĚJINY UMĚNÍ
121 … 140 z 159 produktů Strana 7 / 8
Řazeno dle: Seřadit vzestupně (A - Z)Seřadit sestupně (Z - A)
Epigraphica et Supulcralia 3 [Detail produktu]

Periodické mezinárodní konference k problematice sepulkrálních památek pořádá Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i. od roku 2000.

Ústav dějin umění, Praha 2011, rozměr 148 x 210 mm, 575 s., čb, ISBN 978-80-86890-35-7

Dostupnost: skladem Cena s DPH
350,00 Kč
Harrachovská sklárna Nový Svět v první polovině 19. století [Detail produktu]
První rozsáhlejší zmapování činnosti sklářské huti hrabat Harrachů v Novém Světě v Krkonoších v první polovině 19. století - v této době byla zdejší sklářská výroba na světové úrovni.

Nakladatelství Tomáš Halama, České Budějovice 2011, 414 str., 170 x 250 mm, ISBN 978-80-87082-22-5
Dostupnost: skladem Cena s DPH
695,00 Kč
Rodinná loutková divadélka [Detail produktu]
Knížka připomíná význačnou kapitolu českého amatérského divadla, resp. fenoménu tzv. rodinného loutkového divadla první poloviny 20. století, a to zejména jeho vizuální, výtvarnou stránku.

Moravské zemské muzeum, Brno 2009, 144 str., 170 x 245 mm, ISBN 978-80-7028-353-0
Dostupnost: skladem Cena s DPH
264,00 Kč
Okno do českého loutkářství [Detail produktu]
Katalog je součástí stejnojmenné výstavy, uskutečněné v rámci mezinárodního loutkářského festivalu ve Španělsku a potom v Brně v Paláci šlechtičen.

Moravské zemské muzeum, Brno 2007, 83 str., 205 x 250 mm, ISBN 978-80-7028-315-8
Dostupnost: skladem Cena s DPH
120,00 Kč
Sepulkrální skulptura jagellonského období v Čechách [Detail produktu]
První publikace mapující sepulkrální skulptury z období vlády jagellonské dynastie, jež je bezpochyby jedním vrcholných období dějin českého umění, přispívá k ucelení představy o výtvarné kultuře tohoto období výzkumem specifické sochařské sféry z pohledu uměleckohistorického a epigrafického.

Nakladatelství Artefaktum, Praha, r. 2011, rozměr 148 x 201 mm, čb obr., německý souhrn, ISBN 978-80-86890-34-0
Dostupnost: skladem Cena s DPH
290,00 Kč
Kultura v českých dějinách 19. století [Detail produktu]
Historik Martin Kučera řeší v této monografii jednu ze základních otázek výzkumu národních dějin, totiž otázku dějin kultury, která podle jeho názoru v české vědecké literatuře dosud není adekvátně zpracována.

Nakladatelství Academia, Praha r. 2011, 620 s., rozměr 140 x 210 mm, ISBN 978-80-200-1962-2
Dostupnost: skladem Cena s DPH
455,00 Kč
Sbírka ikon Muzea východních Čech v Hradci Králové [Detail produktu]
Katalog představuje a zpracovává celý soubor ikon (75 kusů) a drobné liturgické předměty (20 kusů). Snaží se přiblížit základní typy zobrazování Krista a Bohorodičky, osvětlit způsob a techniku výroby a prostředí, ve kterém ikony vznikaly.

Muzeum východních Čech v Hradci Králové r.2010, 40 s. + 28 s. barevná obrazová příloha, rozměr 148 x 210 mm, ISBN 978-80-85031-82-9


Dostupnost: skladem Cena s DPH
245,00 Kč
Die Zeit (1894-1904) [Detail produktu]
Publikace otevírá nový pohled na vztahy mezi českou a vídeňskou modernou přelomu 19. a 20. století, poprvé syntetickým způsobem zpracovává kontakty mezi vedoucími představiteli české literární i politické moderny a vídeňským týdeníkem Die Zeit, který se rychle stal důležitým orgánem středoevropské moderny.

Masarykův ústav AV ČR v.v.i. a Österreichisches Theatermuseum r. 2011, rozměr 160 x 230 mm, 504 s., německy, ISBN 978-80-86495-72-9
Dostupnost: skladem Cena s DPH
480,00 Kč
Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století [Detail produktu]
Téma vztahu obrazu a kultu v barokních Čechách pojednává Jan Royt - významný medievalista pro dějiny umění českých zemí a znalec křesťanské ikonografie - v časovém vymezení, které vychází z postupného obnovení středověkého kultu milostných obrazů a soch, k němuž v zemích Koruny české došlo na přelomu 16. a 17. století a trvalo do devadesátých let 18. století.

Nakladatelství Karolinum, Praha r. 2011, 479 s., 159 čb obr., rozměr 168 x 236 mm, ISBN 978-80-246-1691-9
Dostupnost: skladem Cena s DPH
390,00 Kč
Výtvarné avantgardy 20.století [Detail produktu]
Není to "pitevní" zpráva o avantgardách, ale pohled na svět dvacátého století prizmatem uměleckého vidění malířů.

Karolinum, Praha 2010, 146 str, 21x15 cm, ISBN 978-80-246-1783-1
Dostupnost: skladem Cena s DPH
170,00 Kč
Nástin dějin evropského umění 2 – období renesance a baroka [Detail produktu]
Publikace nabízí přehled vývoje výtvarného umění, literatury, divadla a hudby zahrnující dobu renesance a baroka na evropském kontinentu.

Nakladatelství Fortuna, Praha r. 2010, 215 s., rozměr 210 x 297 mm, ISBN 978-80-7373-086-4
Dostupnost: skladem Cena s DPH
339,00 Kč
Nástin dějin evropského umění l – období starověku a středověku [Detail produktu]
Publikace nabízí přehled vývoje výtvarného umění, literatury, divadla a hudby v evropském kontextu od starověku až po pozdní středověk.

Nakladatelství Fortuna, Praha r. 2008, 144 s., rozměr 210 x 297 mm, ISBN 80-7168-996-3
Dostupnost: skladem Cena s DPH
249,00 Kč
Mosty a propasti mezi vědou a uměním [Detail produktu]
Může opravdu existovat umělecká tvorba bez podpory racionální a strukturované reflexe, anebo může přežít věda bez individuální i kolektivní imaginace?

Občanské sdružení Dialog vědy s uměním v nakladatelství Tomáš Halama, 2010, 110 str., rpozměr 166 x 240 mm, ISBN 978-80-87082-15-7
Dostupnost: skladem Cena s DPH
187,00 Kč
Umění gotiky na Chebsku [Detail produktu]
Kniha je první českou publikací věnující se gotické architektuře, nástěnné a knižní malbě a uměleckému řemeslu na území bývalého historického Chebska.

Galerie výtvarného umění v Chebu za podpory Ministerstva kultury ČR, Cheb 2010, 287 str., rozměr 170 x 248 mm, ISBN 978-80-85016-92-5
Dostupnost: skladem Cena s DPH
295,00 Kč
Gotická architektura [Detail produktu]
První část projektu Evropské kulturní dědictví je věnována gotické architektuře, jejímu vzniku, vývoji a šíření po Evropě, včetně zachycení lokálních charakteristik a specifik.

Idea servis, Praha 2005, 115 s., formát 210 x 297 mm, bohatě ilustrováno, ISBN 80-85970-46-5
Dostupnost: skladem Cena s DPH
249,00 Kč
Horizonty umění [Detail produktu]
Výbor z textů předního českého historika moderního umění Petra Wittlicha poskytuje čtenáři bohaté panorama výtvarné tvorby spojené s procesy proměn moderního obrazu a sochy.

Nakladatelství Karolinum, Praha r. 2010, 678 s., ISBN 978-80-246-1607
Dostupnost: skladem Cena s DPH
450,00 Kč
O podstatě uměleckého díla [Detail produktu]
Kniha významného německého teologa a filosofa italského původu soustřeďuje jeho texty z let 1910–1960 věnované výtvarnému umění a architektuře.

Nakladatelství Triáda, r. 2008, 168 s., ISBN 978-80-87256-03-9
Dostupnost: skladem Cena s DPH
246,00 Kč
Jan Koblasa (česky) [Detail produktu]
Jan Koblasa (1932, Tábor) patří mezi výrazné osobnosti evropského sochařství 2. poloviny 20. století. Jeho expresivně symbolická, avantgardně orientovaná tvorba se rozvíjí již za studií na pražské AVU (1952-58).

Nakladatelství Karolinum, Praha 2002, 292 str., ISBN 9788024625218
Dostupnost: skladem Cena s DPH
400,00 Kč
Betlémy. České a moravské lidové betlémy a jejich tvůrci [Detail produktu]
LIKA KLUB, Praha, r. 2002, 210 x 300 mm, 167 s., ISBN 80-86069-21-4
Dostupnost: skladem Cena s DPH
498,00 Kč
AD GLORIAM DEI [Detail produktu]
Katalog výstavy, pořádané ke 130. výročí Diecézního muzea v Litoměřicích a 20 letům jeho obnovené existence v Litoměřicích v roce 2015
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Biskupství litoměřické, Litoměřice 2015, rozměr 230 x 280 mm, 158 s., bar., česky, ISBN 978-80-87784-08-2
Dostupnost: skladem Cena s DPH
380,00 Kč