ČeštinaEnglish
Měna:
Nákupní koš: je prázdný

DĚJINY UMĚNÍ

Úvod » DĚJINY UMĚNÍ
141 … 159 z 159 produktů Strana 8 / 8
Řazeno dle: Seřadit vzestupně (A - Z)Seřadit sestupně (Z - A)
ARS NATURAM ADIUVANS [Detail produktu]
Vázaná publikace vydaná brněnským památkovým ústavem ve spolupráci se Seminářem dějin umění FF MU k 80. narozeninám Miloše Stehlíka předkládí soubor statí vztahujících se zejména k období baroka.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, Brno 2003, 212 s., ISBN 80-86752-12-7
Dostupnost: skladem Cena s DPH
370,00 Kč
Atributy světců [Detail produktu]
Seznam atributů, přehled nejčastěji zobrazovaných scén za života Panny Marie a Krista, řádové oděvy, symbolika barev a zvířat ve středověkém umění, typy křížů a seznam světců.

Nakladatelství Unicornis, Praha 2008, 159 str., 120 x 165 mm, 80-902328-0-9
Dostupnost: skladem Cena s DPH
95,00 Kč
Barok v soše [Detail produktu]
Vedle 12 vybraných článků Miloše Stehlíka obsahuje kniha již úvod Jiřího Kroupy, autorův závěr, kompletní bibliografii a biografii Miloše Stehlíka a jmenný a místní rejstřík.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, Brno 2006, 260 s., ISBN 80-86752-44-5
Dostupnost: skladem Cena s DPH
515,00 Kč
Dárek z pouti. Poutní a pouťové umění [Detail produktu]
Tradicí, vznikem a významem náboženských poutí se zabývá první část zcela ojedinělé barevné výpravné publikace. Druhá část přináší charakteristiku jednotlivých předmětů, které se na poutích prodávaly, a dovádí historický výklad až k dnešní, začasté pokleslé formě poutí, jež s původním náboženským obsahem mají jen málo co do činění.

LIKA KLUB, s. r. o., Praha, 2009, 210 x 280 mm, 293 s., bar., ISBN 978-80-86069-52-4
Dostupnost: skladem Cena s DPH
699,00 Kč
Dějiny výtvarné kultury 1 [Detail produktu]
První díl čtyřsvazkového kompletu obsahuje přehled umění od pravěku po středověk.

Idea servis, Praha 2002, 183 s., ISBN 978-80-85970-65-4
Dostupnost: skladem Cena s DPH
187,00 Kč
Dějiny výtvarné kultury 2 [Detail produktu]
Druhý díl čtyřsvazkového kompletu obsahuje přehled umění od evropské renesance po umění mimoevropských kultur.

Idea servis, Praha 2008, 209 s., ISBN 9788085970616
Dostupnost: skladem Cena s DPH
197,00 Kč
Dějiny výtvarné kultury 3 [Detail produktu]
Třetí díl učebnice zahrnuje vývoj umění v období let 1870-1914. Zachycuje tak nástup moderních uměleckých směrů a proudů počínaje impresionismem až po kubismus a futurismus.

Idea servis, Praha 2003, 220 s., ISBN 978-80-85970-82-1
Dostupnost: skladem Cena s DPH
220,00 Kč
Dějiny výtvarné kultury 4 [Detail produktu]
Čtvrtý díl učebnice zachycuje vývoj umění od počátku 1. světové války po současnost.

Idea servis, Praha 2002, 197 s., ISBN 978-810-85970-73-9
Dostupnost: skladem Cena s DPH
240,00 Kč
Dějiny výtvarného umění [Detail produktu]
Přehledný vývoj historie a umění s přihlédnutím k cest. ruchu od pravěku až po současnost, zhodnocení současného umění ve světě i u nás, výčet našich a zahraničních muzeí, grafické znázornění lokalizace památkových rezervací a lidové architektury a kulturních památek podle slohů.

Vydalo IDEA SERVIS, konsorcium, Praha 2008, ISBN 978-80- 85970-74-6
Dostupnost: do 7 dní Cena s DPH
195,00 Kč
Epigraphica et Sepulcralia 7 [Detail produktu]
Další svazek řady Epigraphica et Sepulcralia s koncepcí periodického fóra epigrafických a sepulkrálních studií a s úkolem mapovat současný stav bádání obou v reálné praxi úzce souvisejících disciplín – sepulkrálního bádání a středověké a novověké epigrafiky.
Artefactum, Praha 2016, 150 x 210 mm, 347 str., ISBN: 978-80-86890-95-1, česky a anglicky
Dostupnost: skladem Cena s DPH
290,00 Kč
Jan Koblasa (německy) [Detail produktu]
Jan Koblasa (1932, Tábor) patří mezi výrazné osobnosti evropského sochařství 2. poloviny 20. století. Jeho expresivně symbolická, avantgardně orientovaná tvorba se rozvíjí již za studií na pražské AVU (1952-58).

Nakladatelství Karolinum, Praha 2002, 292 str., ISBN 802460356X
Dostupnost: skladem Cena s DPH
600,00 Kč
Karáskova galerie [Detail produktu]
Karáskova galerie jako každá sbírka odráží duch doby a je poznamenána osobností sběratele, zálibami, vzděláním, vkusem a v neposlední řadě materiálními podmínkami.

Památník národního písemnictví, Praha, 2012, 150 x 210 mm, 189 s., bar. obr. příloha, resumé - anglicky a německy, ISBN 978-80-87376-01-0
Dostupnost: skladem Cena s DPH
280,00 Kč
Katedrála sv. Víta na Pražském hradě [Detail produktu]
Nakladatelství Unicornis, Praha r. 1999, 210 x 297 mm, 207 s., čb, ISBN 80-901587-6-5
Dostupnost: skladem Cena s DPH
315,00 Kč
Kořeny a letorosty výtvarné kultury baroka v Čechách [Detail produktu]
Sborník deseti studií významného českého historika umění, ve kterých se zabývá pohledy na sakrální i světské výtvarné umění doby baroka v kontextu umění evropského a ve vazbách ke kulturní historii, dobové teologii či literatuře.

Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2008, 303 s., ISBN 978-80-7106-945-4
Dostupnost: skladem Cena s DPH
259,00 Kč
Lovesick Exoticism - The Collection of Non-European Ethnic Art of Adolf Hoffmeister [Detail produktu]
Kniha vůbec poprvé zveřejňuje kompletní soupis předmětů Hoffmeisterovy sbírky mimoevropského etnického umění, soustřeďující domorodecké předměty z obou amerických kontinentů, Afriky, Oceánie a Indonésie.

Artefactum, Praha 2010, 163 str., anglicky, ISBN 978-80-86890-30-2
Dostupnost: skladem Cena s DPH
225,00 Kč
Nahlédnutí do středověku [Detail produktu]
Protimluvy v titulu nemají jen upoutat pozornost příštích čtenářů. Větší část knihy spojuje poznání, že mnohé ve středověku bylo jinak, než by se na první pohled zdálo.
Karolinum, Praha 2017, 150 x 210 mm, 392 str., ISBN 978-80-246-3629-0
Dostupnost: skladem Cena s DPH
430,00 Kč
Století dědiců a zakladatelů [Detail produktu]
Název knihy odráží dvojaký, přelomový charakter století, jež bylo generální rekapitulací dosavadní historie, ale také smělým vykročením k neznámé budoucnosti.

Argo, Praha 1999, 214 str., 165 × 235 mm, ISBN 80-7203-205-4
Dostupnost: skladem Cena s DPH
149,00 Kč
Středověké malířství v Čechách [Detail produktu]
Kniha o vývoji a dochovaných památkách středověkého malířství v Čechách a na Moravě zachycuje období od počátků českého státu do konce vlády Ludvíka Jagelonského (1526).

Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, Praha 2002, ISBN 80-246-0265-2
Dostupnost: skladem Cena s DPH
450,00 Kč
Vně a uvnitř: umělá vlákna v odívání od poloviny 20.století do současnosti [Detail produktu]
Publikace přibližuje módní oděv jako výsledek dlouhého procesu založeného na vědních i praktických disciplínách lidské činnosti a završeného tvůrčí myšlenkou módního návrháře.

Hlaváčková Konstantina, Vně a uvnitř: umělá vlákna v odívání od poloviny 20.století do současnosti. UPM 2014, 224 str, bar., brož., rozměr 220 x 190 mm, ISBN 978-80-7101-146-0
Dostupnost: skladem Cena s DPH
594,00 Kč