DĚJINY UMĚNÍ

Produkty
141 … 159 z 159 produktů
Seřadit vzestupně (A - Z)Seřadit sestupně (Z - A)

AD GLORIAM DEI skladem

380,00 Kč
skladem
Katalog výstavy, pořádané ke 130. výročí Diecézního muzea v Litoměřicích a 20 letům jeho obnovené existence v Litoměřicích v roce 2015
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Biskupství litoměřické, Litoměřice 2015, rozměr 230 x 280 mm, 158 s., bar., česky, ISBN 978-80-87784-08-2

ARS NATURAM ADIUVANS skladem

370,00 Kč
skladem
Vázaná publikace vydaná brněnským památkovým ústavem ve spolupráci se Seminářem dějin umění FF MU k 80. narozeninám Miloše Stehlíka předkládí soubor statí vztahujících se zejména k období baroka.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, Brno 2003, 212 s., ISBN 80-86752-12-7

Atributy světců skladem

95,00 Kč
skladem
Seznam atributů, přehled nejčastěji zobrazovaných scén za života Panny Marie a Krista, řádové oděvy, symbolika barev a zvířat ve středověkém umění, typy křížů a seznam světců.

Nakladatelství Unicornis, Praha 2008, 159 str., 120 x 165 mm, 80-902328-0-9

Barok v soše skladem

515,00 Kč
skladem
Vedle 12 vybraných článků Miloše Stehlíka obsahuje kniha již úvod Jiřího Kroupy, autorův závěr, kompletní bibliografii a biografii Miloše Stehlíka a jmenný a místní rejstřík.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, Brno 2006, 260 s., ISBN 80-86752-44-5

Dárek z pouti. Poutní a pouťové umění skladem

699,00 Kč
skladem
Tradicí, vznikem a významem náboženských poutí se zabývá první část zcela ojedinělé barevné výpravné publikace. Druhá část přináší charakteristiku jednotlivých předmětů, které se na poutích prodávaly, a dovádí historický výklad až k dnešní, začasté pokleslé formě poutí, jež s původním náboženským obsahem mají jen málo co do činění.

LIKA KLUB, s. r. o., Praha, 2009, 210 x 280 mm, 293 s., bar., ISBN 978-80-86069-52-4

Dějiny výtvarné kultury 1 skladem

187,00 Kč
skladem
První díl čtyřsvazkového kompletu obsahuje přehled umění od pravěku po středověk.

Idea servis, Praha 2002, 183 s., ISBN 978-80-85970-65-4

Dějiny výtvarné kultury 2 skladem

197,00 Kč
skladem
Druhý díl čtyřsvazkového kompletu obsahuje přehled umění od evropské renesance po umění mimoevropských kultur.

Idea servis, Praha 2008, 209 s., ISBN 9788085970616

Dějiny výtvarné kultury 3 skladem

220,00 Kč
skladem
Třetí díl učebnice zahrnuje vývoj umění v období let 1870-1914. Zachycuje tak nástup moderních uměleckých směrů a proudů počínaje impresionismem až po kubismus a futurismus.

Idea servis, Praha 2003, 220 s., ISBN 978-80-85970-82-1

Dějiny výtvarné kultury 4 skladem

240,00 Kč
skladem
Čtvrtý díl učebnice zachycuje vývoj umění od počátku 1. světové války po současnost.

Idea servis, Praha 2002, 197 s., ISBN 978-810-85970-73-9

Dějiny výtvarného umění do 7 dní

195,00 Kč
do 7 dní
Přehledný vývoj historie a umění s přihlédnutím k cest. ruchu od pravěku až po současnost, zhodnocení současného umění ve světě i u nás, výčet našich a zahraničních muzeí, grafické znázornění lokalizace památkových rezervací a lidové architektury a kulturních památek podle slohů.

Vydalo IDEA SERVIS, konsorcium, Praha 2008, ISBN 978-80- 85970-74-6

Epigraphica et Sepulcralia 7 skladem

290,00 Kč
skladem
Další svazek řady Epigraphica et Sepulcralia s koncepcí periodického fóra epigrafických a sepulkrálních studií a s úkolem mapovat současný stav bádání obou v reálné praxi úzce souvisejících disciplín – sepulkrálního bádání a středověké a novověké epigrafiky.
Artefactum, Praha 2016, 150 x 210 mm, 347 str., ISBN: 978-80-86890-95-1, česky a anglicky

Jan Koblasa (německy) skladem

600,00 Kč
skladem
Jan Koblasa (1932, Tábor) patří mezi výrazné osobnosti evropského sochařství 2. poloviny 20. století. Jeho expresivně symbolická, avantgardně orientovaná tvorba se rozvíjí již za studií na pražské AVU (1952-58).

Nakladatelství Karolinum, Praha 2002, 292 str., ISBN 802460356X

Karáskova galerie skladem

280,00 Kč
skladem
Karáskova galerie jako každá sbírka odráží duch doby a je poznamenána osobností sběratele, zálibami, vzděláním, vkusem a v neposlední řadě materiálními podmínkami.

Památník národního písemnictví, Praha, 2012, 150 x 210 mm, 189 s., bar. obr. příloha, resumé - anglicky a německy, ISBN 978-80-87376-01-0

Katedrála sv. Víta na Pražském hradě skladem

315,00 Kč
skladem
Nakladatelství Unicornis, Praha r. 1999, 210 x 297 mm, 207 s., čb, ISBN 80-901587-6-5

Kořeny a letorosty výtvarné kultury baroka v Čechách skladem

259,00 Kč
skladem
Sborník deseti studií významného českého historika umění, ve kterých se zabývá pohledy na sakrální i světské výtvarné umění doby baroka v kontextu umění evropského a ve vazbách ke kulturní historii, dobové teologii či literatuře.

Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2008, 303 s., ISBN 978-80-7106-945-4

Lovesick Exoticism - The Collection of Non-European Ethnic Art of Adolf Hoffmeister skladem

225,00 Kč
skladem
Kniha vůbec poprvé zveřejňuje kompletní soupis předmětů Hoffmeisterovy sbírky mimoevropského etnického umění, soustřeďující domorodecké předměty z obou amerických kontinentů, Afriky, Oceánie a Indonésie.

Artefactum, Praha 2010, 163 str., anglicky, ISBN 978-80-86890-30-2

Nahlédnutí do středověku skladem

430,00 Kč
skladem
Protimluvy v titulu nemají jen upoutat pozornost příštích čtenářů. Větší část knihy spojuje poznání, že mnohé ve středověku bylo jinak, než by se na první pohled zdálo.
Karolinum, Praha 2017, 150 x 210 mm, 392 str., ISBN 978-80-246-3629-0

Středověké malířství v Čechách skladem

450,00 Kč
skladem
Kniha o vývoji a dochovaných památkách středověkého malířství v Čechách a na Moravě zachycuje období od počátků českého státu do konce vlády Ludvíka Jagelonského (1526).

Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, Praha 2002, ISBN 80-246-0265-2

Vně a uvnitř: umělá vlákna v odívání od poloviny 20.století do současnosti skladem

594,00 Kč
skladem
Publikace přibližuje módní oděv jako výsledek dlouhého procesu založeného na vědních i praktických disciplínách lidské činnosti a završeného tvůrčí myšlenkou módního návrháře.

Hlaváčková Konstantina, Vně a uvnitř: umělá vlákna v odívání od poloviny 20.století do současnosti. UPM 2014, 224 str, bar., brož., rozměr 220 x 190 mm, ISBN 978-80-7101-146-0