ČeštinaEnglish
Měna:
Nákupní koš: je prázdný

HISTORIE

Úvod » HISTORIE
21 … 40 z 266 produktů Strana 2 / 14
Řazeno dle: Seřadit vzestupně (A - Z)Seřadit sestupně (Z - A)
Nástin historie ochrany obyvatelstva I. [Detail produktu]
Nakladatelství Karolinum, Praha 2017, rozměr 145 x 205 mm, 82 s., česky, ISBN 978-80-246-3564-4
Dostupnost: skladem Cena s DPH
110,00 Kč
Smrt a zmrtvýchvstání národa [Detail produktu]
Slavín jako fenomén, jako krystalizační bod dobového národního diskursu, v němž se přítomnost obrací k minulosti a v němž se na symbolické rovině v dlouhém 19. století konstruuje, vyjednává, formuje a legitimizuje národ a s ním spjatá podoba sociální reality – Slavín na Vyšehradě přitom zdaleka není první a jedinou národní svatyní.
Nakladatelství Karolinum, Praha 2017, rozměr 160 x 230 mm, 594 s., česky, ISBN 970-80-246-3185-1
Dostupnost: skladem Cena s DPH
460,00 Kč
K hříchu i k modlitbě [Detail produktu]
Monografie Mileny Lenderové zachycuje postavení žen, zvláště ze středního městského stavu, v českých zemích v „dlouhém“ 19. století.
Nakladatelství Karolinum, Praha 2016, rozměr 150 x 210 mm, 352 s., česky, 2. vydání, ISBN 978-80-246-3540-8
Dostupnost: skladem Cena s DPH
390,00 Kč
Móda za železnou oponou [Detail produktu]
Odívání a móda mimořádně citlivě odrážejí způsob života společnosti a její ideály. Po roce 1948 českou módu poznamenala komunistická ideologie.
Grada, Praha 2016, 288 str., 165 x 240 mm, ISBN 978-80-247-5833-6
Dostupnost: skladem Cena s DPH
399,00 Kč
Soupis středověkých latinských rukopisů Národní knihovny ČR. Doplňky ke katalogu Josefa Truhláře. [Detail produktu]
Národní knihovna ČR, Praha 2016, rozměr 180 x 260 mm, 696 s., 1. vydání, ISBN 978-80-7050-669-1
Dostupnost: skladem Cena s DPH
727,00 Kč
Catalogus collections operum artis musicae de monasterii Siloensis [Detail produktu]
Tematický katalog hudební sbírky kláštera v Želivě
Národní knihovna ČR, Praha 2016, rozměr 180 x 250 mm, 2 sv., ISBN 978-80-7050-664-6
Dostupnost: skladem Cena s DPH
514,00 Kč
Úřední jednolistové tisky jagellonského věku [Detail produktu]
Digitální doba postupně pohřbívá papírové tiskopisy a formuláře. Kniha Kamila Boldana sleduje právě na příkladu tisků o rozsahu jediného listu počátky využívání knihtisku v úřední praxi.
Národní knihovna ČR, rozměr 210 x 297 mm, 176 s., bar., česky, ISBN 978-80-7050-675-2
Dostupnost: skladem Cena s DPH
427,00 Kč
Život kadeta [Detail produktu]
Historie nové pražské kadetky, jak ji popsal jeden z prvních absolventů - František Marvan
Nakladatelství Koťátko, Praha 2016, rozměr 180 x 180 mm, 131 s., čb., česky, ISBN 978-80-270-0810-0
Dostupnost: skladem Cena s DPH
295,00 Kč
České země v letech 1620–1705 [Detail produktu]
Syntetické zpracování pobělohorského období představí jednu z nejdramatičtějších epoch českých dějin. Na jejím počátku stály radikální proměny českých zemí po porážce stavovského povstání, které navíc doprovázelo násilí třicetileté války.
Libri, Praha 2016, 145 x 205 mm, 405 str., ISBN 978-80-7277-553-8
Dostupnost: skladem Cena s DPH
390,00 Kč
Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích IV. díl 1. svazek [Detail produktu]
Libri, Praha 2016, 145 x 205 mm, 222 str., ISBN 978-80-7277-545-3
Dostupnost: skladem Cena s DPH
250,00 Kč
Maršál Radecký. Od vojevůdce k pomníku. [Detail produktu]
Jubilejní sborník u příležitosti 250 let narození Jana Josefa Václava Radeckého z Radče v Třebnici u Sedlčan 1766-2016
Spolek Radecký s podporou Ministerstva kultury, Praha 2016, rozměr 175 x 250 mm, 140 s., barevná příloha, česky, ISBN 978-80-88073-14-7
Dostupnost: skladem Cena s DPH
295,00 Kč
Patroni, klienti, příbuzní. Sociální svět Starého Města pražského ve 14. století [Detail produktu]
Odborná práce Martina Musíllka vychází z podrobného průzkumu nejstarších dochovaných knih Starého Města pražského.
Nakladatelství Casablanca, Praha 2015, rozměr 210 x 270 mm, 360 s., bar., česky, ISBN 9788087292297
Dostupnost: skladem Cena s DPH
399,00 Kč
Mezi textem a textiliemi [Detail produktu]
Kniha přináší nové, interdisciplinárně ukotvené, interpretace textů a předmětů hmotné kultury spjatých s generací dědiců Františka Antonína Šporka, v pozadí jejichž vzniku a oběhu často stály procesy kulturních přenosů a dárcovské vazby (jako patronace či směna).
Scriptorium, Praha 2016, 150 x 210 mm, 328 str., ISBN 978-80-88013-33-4
Dostupnost: skladem Cena s DPH
250,00 Kč
Z poddaného šlechticem [Detail produktu]
Z poddaného šlechticem – tak lze stručně opsat životní příběh Jiřího Albrechta Zbudovského z Rovné Hory (*1604), kteý se z poddanských poměrů přes vrchnostenskou službu vyšvihl až na erbovního měšťana pražské Malé Strany a úředníka desk zemských.
Scriptorium, Praha 2016, 120 x 170 mm, 364 str., ISBN 978-80-88013-21-1
Dostupnost: skladem Cena s DPH
340,00 Kč
Most do budoucnosti [Detail produktu]
V šedesátých a sedmdesátých letech 20. století bylo kvůli povrchové těžbě uhlí zlikvidováno jedno z nejcennějších historických měst severních Čech.
Karolinum, Praha 2016, 166 × 235 mm, 290 str., ISBN: 978-80-246-3332-9
Dostupnost: skladem Cena s DPH
360,00 Kč
Královéhradecká pevnost [Detail produktu]
Publikace připomíná výročí 250 let od zahájení stavby královéhradecké pevnosti i 150 let od prusko-rakouské války roku 1866, která výrazně ovlivnila dějiny celé střední Evropy.
Muzeum východních Čech, Hradec Králové, r. 2015, rozměr 210 x 210 mm, 48 s., bar., česky, německé resumé, ISBN 978-80-87686-09-6
Dostupnost: skladem Cena s DPH
180,00 Kč
Hurá do školy! ... v Hradci Králové [Detail produktu]
Historie předškolního a školního vzdělávání v Hradci Králové od třicátých let 19. století do poloviny 20. století.
Muzeum východních Čech v Hradci Kráklové, r. 2015, 210 x 210 mm, 129 s., bar, česky, německé, anglické a francouzské resumé, ISBN 978-8-87686-08-9
Dostupnost: skladem Cena s DPH
290,00 Kč
Historici, historiografie a dějepis [Detail produktu]
Publikace přináší devatenáct studií, v nichž autor analyzoval problémy moderní české a částečně též světové historiografie v širokém časovém záběru od počátku 19. až na práh 21. století.
Karolinum, Praha 2016, 145 x 205 mm, 486 str., ISBN: 978-80-246-3276-6
Dostupnost: skladem Cena s DPH
400,00 Kč
Klenoty z kapoty [Detail produktu]
Československé motoristické plakety v první polovině 20. století
Národní památkový ústav, ÚPS na Sychrově, r. 2014, rozměr 215 x 305 mm, 127 s., česky, ISBN 978-80-905555-9-4
Dostupnost: skladem Cena s DPH
290,00 Kč
Sousedství na hranici [Detail produktu]
Kniha mapuje dění na Bruntálsku v letech 1938-1946
Muzeum v Bruntále 2015, rozměr 180 x 260 mm, 135 s., převážně čb., ISBN 978-80-87038-24-6
Dostupnost: skladem Cena s DPH
295,00 Kč