ČeštinaEnglish
Měna:
Nákupní koš: je prázdný

Swingaři a potápky v protektorátní noci

Úvod » CO NEUMÍME ZAŘADIT » Swingaři a potápky v protektorátní noci
Swingaři a potápky v protektorátní noci
ISBN: 978-80-200-2634-7
Dostupnost: skladem
bez DPH s DPH
Vaše cena540,90 Kč595,00 Kč
ks
Petr Koura

Swingaři a potápky v protektorátní noci


Česká swingová mládež a její hořkej svět


Kniha pojednává o výstředních tanečnících swingu z doby druhé světové války, nazývaných „potápky“ a „bedly“. Jedná se o první komplexní zpracování této první české městské subkultury mládeže, jež prostřednictvím sympatií k angloamerické kultuře vyjadřovala odpor vůči nacistické okupaci a položila tak základy pro obdobné hudební subkultury v pozdějších desetiletích, jako byli rokenroloví „páskové“ či bigbítové „máničky“. Na základě studia širokého spektra pramenů dospívá autor k závěru, že swing představoval za války generační fenomén české mládeže. Analyzuje nejen samotné projevy české swingové subkultury (oblečení, účes, jazyk atd.), ale věnuje se i obdobným subkulturám ve Spojených státech (zootsuiteři), ve Francii (zazous), v Německu (Swingjugend) nebo v Rakousku (Schlurfs). Sleduje i historii odporu většinové společnosti vůči tzv. výstředním tancům, jež vyvrcholila v období protektorátu administrativními zásahy proti swingovým tanečníkům. Autor též podrobně zkoumá vztah nacismu k jazzové hudbě a pronásledování jazzových hudebníků a swingových fanoušků v hitlerovském Německu. Kniha se mimo jiné snaží odpovědět na otázku, proč nacisté swingové výstřednosti v protektorátu tolerovali daleko více nežli v samotné „říši“. Publikace Petra Koury je tak nejen příspěvkem k dějinám každodennosti české mládeže za druhé světové války, ale i kulturně-historickou studií fenoménu, jenž se stal neodmyslitelnou součástí moderních dějin. Kniha je doplněna bohatým obrazovým materiálem. Předmluvu ke knize napsal Josef Škvorecký.

Obsah:

Předmluva
Úvodní slovo

Jazz, swing a české země
Pronikání jazzu a swingu do českých zemí
Swing jako hudba, tanec a životní styl
Politický rozměr jazzu v meziválečném Československu
Útoky proti jazzu v českých zemích
Swing na počátku protektorátu a jeho hlavní hvězdy

Nacionálni socialismus a jazz
Jazz a nacistická ideologie
„Nigger-Juden-Jazz“
Jazz jako projev revoluce, svobody a demokracie?
První útoky proti jazzu
Útoky v období Výmarské republiky
První opatření po nástupu NSDAP k moci
Rozhlasový zákaz a snaha o vytvoření „nové německé taneční hudby“
Jazz ve třetí říši do vypuknutí druhé světové války
Swing ve stínu olympijských kruhů
Zákaz „neárijských“ gramofonových desek
Výstava Entartete Musik
Vznik jazzových klubů ve třetí říši

Od „koláčového tance“ k „lindyho skoku“. Jazzové tance a jejich odmítání
Jazzový tanec a jeho vývoj do čtyřicátých let dvacátého století
Počátky jazzového tance
Z černošských tančíren do hollywoodských filmů
Reakce na jazzové tance v Evropě a v Čechách
Cakewalk alias grácie flirtujících šimpanzů
Stepové a zvířecí tance alias americký atentát na kulturu
Foxtrot alias hysterický záchvat
Shimmy alias výraz tučňáka patagonského
Charleston alias návrat pralesních zvyků
Black bottom a lindy hop alias zvrácenost a divočina

Swingové subkultury ve čtyřicátých letech
„Chlapci, co uměli opravdu dobře tančit“ aneb Američtí Jitterbugs a Zootsuiters
„Je suis Swing“ aneb Francouzští zazous
„Swingujeme hot, jelikož je to zakázané“ aneb Němečtí Swing-Boys
„Nejdřív půjde Hitler, hned po něm pak strana“ aneb Vídeňští Swings a Schlurfs

Česká mládež v předvečer nacistické okupace
Organizace mládeže ve třicátých letech
Politické organizace české mládeže
Tělovýchovné organizace
Skauting a tramping
Boj mládeže s autoritami a následné zklamání z „generace otců“
„Ať se to mládí vyspí pod mostem, vždyť je to zdravé!“
Mládež a Mnichov
Mládež a druhá republika

Swing jako generační fenomén a projev odporu
Zdroje české swingové subkultury
Dandysmus jako počátek moderní výstřednosti
Dandysmus v Čechách aneb „Pražská gigrlata“
Americké filmy
Recese a literární dílo Jaroslava Žáka
Swing jako generační fenomén
„Saxofonová generace“
Swing jako náboženství a masové šílenství
Swing jako projev odporu vůči nacistické okupaci

Protektorátní swingová subkultura a její svět
Počátky swingových výstředností
Vznik a časové vymezení české swingové subkultury
Dobové „teorie“ o původu potápek
Vznik a etymologie slova „potápka“
Módní styl potápek a bedel
Potápkovský účes a klobouk
Oblečení swingových výstředníků
Držení těla a chůze
Mluva swingových výstředníků
Sociální struktura protektorátní swingové subkultury
Lokální výskyt swingových výstředníků
Oblíbená místa pražských potápek
Potápky ve středních Čechách
Potápky ve východních Čechách
Potápky v západních a jižních Čechách
Potápky na Moravě
„Ilegální jazzový časopis“ Okružní korespondence

Útoky proti potápkám z českého prostředí

„Vyžeňte potápky z koncertních síní!“ Čeští fašisté v boji proti swingovým výstřednostem
„Potápka rodu mužského je varianta prostitutky rodu ženského.“ Útoky proti potápkám z vlasteneckých a konzervativních kruhů
„Bohatá chátra.“ Kritika potápek z levicového prostředí a ze strany jazzových hudebníků
„Ne, to není mládež.“ Protinacistický odboj a swingové výstřednosti 609 Navrhované způsoby „léčby“ potápkovské „morové nákazy“
„Možná před nimi budoucí generace smekne.“ Veřejná obhajoba potápek
„K tomu nemá práva nikdo!“ Kriminalizace potápek a jejich údajné „prznění“ národní kultury
„My tancujem swing.“ Zesměšňování potápek

Protektorátní instituce a swingové výstřednosti
Swingová hudba v kontextu nacistické kulturní politiky v protektorátu
Perzekuce protektorátních swingových hudebníků
Potápky jako objekt zájmu nacistických institucí
Zakazování tance v protektorátu
Administrativní opatření proti swingovým výstředníkům
Paradox okupační politiky - defilé amatérských jazzových orchestrů
Potápky jako „antivzor“ Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě
Swing a nacistická propaganda v protektorátu

Swingování v ghettu. Jazzová hudba v nacistických vězeňských zařízeních a v terezínském propagandistickém filmu
Jazzové orchestry v koncentračních táborech
Swing v terezínském ghettu a pokus o jeho propagandistické zneužití
Bedřich Weiss a jeho terezínský kvintet
Založení a proměny orchestru Ghetto-Swingers
Ghetto-Swingers a natáčení propagandistického filmu Theresienstadt
Konec Ghetto-Swingers a jazzová hudba v Terezíně v závěru války
Ghetto-Swingers a jazzová hudba v Osvětimi

Swingová mládež po zániku protektorátu a její umělecká reflexe
Potápky v „nylonovém věku“
Potápky a páskové v „babylonském zajetí“

Závěrečné slovo

Seznam použitých pramenů a literatury
Seznam vyobrazení
Summary
Jmenný rejstřík

Academia, Praha 2016, 140 x 205 mm, 924 str., ISBN 978-80-200-2634-7
Nenalezli jste potřebné informace? Zeptejte se nás!