ČeštinaEnglish
Měna:
Nákupní koš: je prázdný

DĚJINY UMĚNÍ

Úvod » DĚJINY UMĚNÍ
61 … 80 z 159 produktů Strana 4 / 8
Řazeno dle: Seřadit vzestupně (A - Z)Seřadit sestupně (Z - A)
Zahrady a vily manýrismu v souvislostech [Detail produktu]
Florencie, mimořádné kulturní středisko Evropy, bylo zdrojem humanistické vzdělanosti a nového životního a uměleckého stylu v 15. a 16. století. Italští umělci i jejich vrstevníci a následovníci ze severu, poučení v Itálii, zanesli renesanci také do Čech a na Moravu. Italské podněty z Florencie doby renesance i Říma doby pozdní renesance a manýrismu procházejí evropskou i naší českou kulturou dodnes.

Nakladatelství Jalna, Praha 2009, rozměr 220 x 225 mm, 288 str., ISBN 978-80-86396-47-7
Dostupnost: skladem Cena s DPH
390,00 Kč
Architektúra pohyblivého obrazu [Detail produktu]
Kniha Architektúra pohyblivého obrazu obsahuje třiatřicet autorských esejů, které profesor Imro Vaško pravidelně píše pro slovenský časopis ARCH.

UMPRUM, Praha 2014, 193 stran, 100 × 150 mm, slovensky, ISBN 978-80-86863-88-7
Dostupnost: skladem Cena s DPH
170,00 Kč
Přemysl Koblic. Fotograf, chemik [Detail produktu]
Předkládaná monografie je první biografickou publikací věnovanou tomuto velmi plodnému autoru, který byl za svého života znám především jako technik. Jejím cílem je ukázat šíři Koblicova záběru a zejména poukázat na jeho přínos české umělecké fotografii.

Národní technické muzeum v Praze, r. 2014, rozměr 215 x 265 mm, 235 s., čb, ISBN 9788070372500
Dostupnost: skladem Cena s DPH
680,00 Kč
Všemu světu na útěchu [Detail produktu]
Publikace byla vydána u příležitosti otevření nové stejnojmenné expozice v říjnu roku 2013. Kniha se snaží splatit dluh vynikající chomutovské muzejní sbírce, která patří mezi nejrozsáhlejší a nejvzácnější, dosud však pouze nedostatečně zhodnocené kolekce tohoto typu v severozápadních Čechách.

Oblastní muzeum v Chomutově r. 2014, rozměr 235 x 300 mm, 352 s., bar., ISBN 978-80-87898-07-09
Dostupnost: skladem Cena s DPH
790,00 Kč
Jedinečnost a reprodukce fotografického obrazu [Detail produktu]
Publikace představuje revidovanou a doplněnou teoretickou část autorovy dizertační práce, ve které se zabývá problematikou toho, co představuje originál fotografického obrazu pro diváka i tvůrce a jak se vnímání statusu originálu a jedinečnosti proměňovalo a proměňuje spolu s vývojem fotografie a fotografické technologie.

UMPRUM, Praha 2014, 140 stran, 150 × 210 mm, česky, ISBN 978-80-86863-77-1
Dostupnost: skladem Cena s DPH
150,00 Kč
Abeceda věcí [Detail produktu]
Kniha se pokouší překonávat zažité stereotypy o izolovanosti moderního a současného českého umění a o nemožnosti diskutovat jeho význam pojmovým aparátem, který vznikl v jiné kulturní situaci.

UMPRUM, Praha 2015, 130 × 210 mm, 256 str., česky, ISBN 978-80-86863-70-2
Dostupnost: skladem Cena s DPH
350,00 Kč
Santini [Detail produktu]
Vydal Vladimír Kunc, Havlíčkův Brod, r. 2014, rozměr 235 x 325 mm, 167 s., bar.
titul momentálně dostupný pouze v angličtině
Dostupnost: skladem Cena s DPH
550,00 Kč
Stříbrné okouzlení [Detail produktu]
Publikace se zabývá především vlivy průmyslové revoluce 18. a 19. století, transformujícími stříbrnické řemeslo v obor „uměleckého průmyslu“ a sleduje změny jeho pozic ve společnosti.

Národní památkový ústav, Praha, r. 2014, 240 x 275 mm, 338 s., ISBN 978-80-7480-008-5
Dostupnost: skladem Cena s DPH
600,00 Kč
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě v době konfesních změn (1517–1594) [Detail produktu]
Vydal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, Ústí nad Labem, r. 2014, 215 x 203 mm, 187 s., bar. obr., něm. resumé, ISBN 9788085036510
Dostupnost: skladem Cena s DPH
550,00 Kč
Epigraphica & Sepulcralia 5 [Detail produktu]
Další svazek řady Epigraphica et Sepulcralia s koncepcí periodického fóra epigrafických a sepulkrálních studií a s úkolem mapovat současný stav bádání obou v reálné praxi úzce souvisejících disciplín – sepulkrálního bádání a středověké a novověké epigrafiky.

Nakladatelství Artefactum Praha 2014, rozměr 148 x 210 mm, 410 s., čb., ISBN 9788086890661
Dostupnost: skladem Cena s DPH
290,00 Kč
Karolinum  Bohumil Kafka - Příběh sochaře [Detail produktu]
Monografie věnovaná Bohumilu Kafkovi (1878–1942) je pro porozumění dílu tohoto předního představitele českého figurálního sochařství první poloviny 20. století a jeho dobovým souvislostem nepřehlédnutelným přínosem, v některých ohledech překvapivým.

Karolinum, Praha 2014, rozměr 290 x 235mm, brož.,  292 str., čb., ISBN 9788024626147Dostupnost: skladem Cena s DPH
390,00 Kč
Barokní umění v severozápadních Čechách. Opitzův sborník [Detail produktu]
Sborník z kolokvia, uskutečněného 24.-25. května 2001

Národní památkový ústav Ústí nad Labem, r. 2003, rozměr 148 x 210 mm, 303 s., čb, ISBN 80-86067-80-7
Dostupnost: skladem Cena s DPH
290,00 Kč
Biedermeier. Umění a kultura v českých zemích 1814 - 1848 [Detail produktu]
Publikace podává přehled výtvarného a užitého umění biedermeieru v českých zemích z pohledu současné diskuse o povaze tohoto specifického uměleckého a myšlenkového proudu.

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze a Gallery s.r.o., Praha 2014, rozměr 240 x 280 mm, 528 s., 843 bar. obr., česky, ISBN 978-80-7101-091-3
Dostupnost: skladem Cena s DPH
1 590,00 Kč
Buquoyské sklo v Čechách [Detail produktu]
Publikace vydaná u příležitosti stejnojmenné výstavy, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, říjen 2001 — únor 2002

Uměleckoprůmyslové muzeuma Praha, r. 2001, rozměr 220 x 285 mm, 84 s., bar., ISBN 80-7101-046-4
Dostupnost: skladem Cena s DPH
270,00 Kč
České sklo / 1945 - 1980 [Detail produktu]
V reprezentativním výběru publikace mapuje převratnou dobu, kdy se umělecké sklo vymaňovalo ze svých převážně užitkových a dekorativních poloh.

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, r. 2007, 68 s., rozměr 210 x 297 mm, bar., ISBN  978-80-7101-069-2
Dostupnost: skladem Cena s DPH
95,00 Kč
Glamour [Detail produktu]
Publikace představuje výběr společenských oděvů české i zahraniční provenience od roku 1950 do současnosti. Obrazovou část uvádí text věnovaný obecnému vývoji společenského oděvu po 2. světové válce ve světě a také specifické situaci v Československu s důrazem na autorskou modelovou tvorbu českých návrhářů v posledních dvaceti letech.

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, r. 2011, rozměr 200 x 250 mm, 96 s., bar., ISBN 978-80-7101-098-2
Dostupnost: skladem Cena s DPH
295,00 Kč
Kytky v popelnici / Flowers In The Dustbin [Detail produktu]
Publikace Konstantiny Hlaváčkové, historičky umění specializované na textil a módu 20. století, s úvodním textem historika Pavla Kosatíka, připomíná nejdůležitější události sedmdesátých let a jejich vliv na módu a životní styl obyvatel západních zemí a tehdejšího Československa.

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, r. 2007, rozměr 303 x 217 mm, 168 s., bar, dvojjazyčná - česky a anglicky, ISBN 978-80-7101-072-2
Dostupnost: skladem Cena s DPH
490,00 Kč
Krásná jizba. Výstavní činnost 1929 - 1936 [Detail produktu]
Působení Krásné jizby, jedné z klíčových kulturních institucí meziválečného Československa, se vztahovalo nejen k produktovému designu a kultuře bydlení, ale stejnou měrou i k umění volnému.

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, r. 2009, rozměr 180 x 210 mm, 191 s., čb, ISBN 978-80-7101-083-8
Dostupnost: skladem Cena s DPH
295,00 Kč
Secese. Vitální umění [Detail produktu]
Publikace představuje špičková díla české a evropské secese ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze - exponáty nové stálé expozice secese v Obecním domě. Jejím cílem je ukázat užité umění secese jako součást převratného modernizačního a emancipačního úsilí závěru 19.století.

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze a Arbor vitae, Praha 2013, rozměr 215 x 250 mm, 303 s., bar, ISBN 978-80-7101-128-6
Dostupnost: skladem Cena s DPH
990,00 Kč
Tencalla I - II [Detail produktu]
Dvoudílná uměleckohistorická práce věnovaná malířům Carpoforu Tencallovi (1623–1685) a jeho mladšímu bratranci a následovníkovi Giacomu Tencallovi (1644–1689) vznikla v rámci programu, zaměřeného na dokumentaci a výzkum nástěnných maleb 17. a 18. století v českých zemích, který rozvíjí Ústav dějin umění Akademie věd ČR ve spolupráci s dalšími českými i zahraničními institucemi.

Nakladatelství Ústavu dějin umění AV ČR v.v.i. Artefactum, Praha 2012 - 2013, 1 046 s., bar., česky, anglické resumé, ISBN 978-80-86890-60-6
Dostupnost: skladem Cena s DPH
1 190,00 Kč